Terminy zebrań dla rodziców

 

ZEBRANIA DLA RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
Publiczne Gimnazjum w Pokoju14.09.2011 zebranie ogólne, zebrania klasowe
09.11.2011 wywiadówka śródokresowa
14.12.2011 konsultacje dla rodziców; informacja o przewidywanych ocenach ndst.
11.01.2012 wywiadówka po I semestrze
28.03.2012 wywiadówka śródokresowa
16.05.2012 konsultacje dla rodziców; informacja o przewidywanych ocenach ndst.Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych
w Dąbrówce Dolnej
16.11.2011 wywiadówka śródsemestralna; informacja o przewidywanych ocenach ndst.
01.02.2012 wywiadówka po I semestrze
09.05.2012 wywiadówka śródsemestralna; informacja o przewidywanych ocenach ndst